VERKORTE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De werkzaamheden zullen gefactureerd worden tot een maximum van de genoemde indicatie.
 • Eventueel meerwerk en/of aanvullende werkzaamheden wordt genoteerd tijdens het traject en na afloop in kaart gebracht als wijzigingen op de website. Hiervoor zal een indicatie worden afgegeven.
 • Na goedkeuring van het voorstel en eventueel ontvangst van de aanbetaling zal begonnen worden met de genoemde werkzaamheden conform de voorgestelde planning.
 • Alle uitgebrachte voorstellen zijn maximaal 30 dagen geldig.
 • De in dit voorstel c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Alle teksten, artikelen en afbeeldingen worden door de opdrachtgever zelf op de site aangeleverd en/of ingevoerd tenzij anders vermeld.
 • Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de rekening te zijn bijgeschreven.
 • De hosting geschiedt op basis van fair use policy
 • We hanteren een standaard hostingperiode van 1 jaar, tenzij in het voorstel anders (door u) is aangegeven, welke jaarlijks wordt verlengd. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Indien aan te leveren teksten en foto’s niet of ernstig vertraagd aangeleverd worden dan zal de website afgerond en leeg opgeleverd worden.
 • Bij technische oplevering van het project is de opdracht voltooid en zal gefactureerd worden. Een eventuele eigen planning t.b.v. het vullen van de website staat hier los.

Algemeen

Op alle diensten zijn onze algemene verkoop, leverings- en betalingscondities van toepassing. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen. Een uitgebreide versie van de algemene voorwaarden kan op verzoek aangeleverd worden.

Sieronline is specialist in
© 1999-2024 Sieronline B.V. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring