Sieronline

Uw website en de nieuwe EU privacy wet AVG

Uw privacy op orde: General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe EU privacy wet AVG omtrent persoonsgegevens in werking. Als eigenaar van uw website houdt het in dat u moet zorgen dat uw website moet voldoen aan deze regelgeving.

Elke organisatie in Europa moet voldoen aan de nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Dit geldt dus ook voor de persoonsgegevens welke u op uw website opvraagt en/of laat vast leggen.

Sieronline helpt u op weg

Sieronline heeft uitgezocht wat dit voor u en uw website betekent en helpt u met deze pagina je website te waarborgen voor deze nieuwe wetgeving.

Download de leaflet

leaflet_AVG_mrt2018

In de leaflet verwijzen we naar 2 aanvullende documenten:

Uw inventarisatie document

In het aanvullende document hebben we de stappen voor u als een invuldocument verwerkt, zodat u overzichtelijk alle stappen kunt doorlopen en documenteren.

Download uw inventarisatie document.

Onze verwerkersovereenkomst

In het aanvullende document hebben we onze verwerkersovereenkomst opgesteld. Maak deze compleet en stuurt u deze ondertekend en ingescand per e-mail of per post naar Sieronline.

Download onze verwerkerovereenkomst.

U bent zelf verantwoordelijk voor het definitief maken van onze verwerkersovereenkomst.

Uw privacy verklaring

U kunt eenvoudig online uw eigen privacy verklaring samen stellen. Een handig hulpmiddel hiervoor vindt u hier:

https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/

Controleer altijd of de verklaring aansluit en correct is voor uw organisatie.

sbb-erkend-leerbedrijf-sbbSIERonline
Molenstraat 15
7391 AA Twello

0571-769017
info@sieronline.nl
helpdesk@sieronline.nl